Logo

Baseball

Print denne opskrift (Ctrl + P)
Kamera Print med billeder
Print uden billeder
Baseball er USA's nationalsport. Næsten fra han kan gå bliver enhver amerikaner oplært i spillet og det spilles af alle aldre og begge køn i forskellige former, hvoraf flere omtales senere.
I Europa spilles baseball kun hist og her, og i Danmark er kendskabet til spillet minimalt. Baseball er et særdeles udviklet spil der med sine mange taktiske finesser kræver en hurtig hjerne og god fysisk form hvad angår hånd. øje og kondition.
Baseball spilles af to hold hver med 9 spillere som forsøger at score flere løb end modstanderne, Hver gang et hold er ved bat (boldtræ) forsøger det at få så mange spillere som muligt rundt om alle fire baser. Når holdet i marken har fået tre mand fra det battende hold ud, skifter de to hold plads. Baseball spilles ikke i Danmark.

Banen. Baseball spilles på en bane, der er formet som en vinkel, hvor vinklens spids er hjemmebasen (home base) og de to vinkelsider sidelinierne, Den er opdelt i "the outfield. og "the nfield". "Infield'en" er det område, der begrænses af baserne, mens "outfield'en" er området uden for baserne og inden for sidelinierne.

Home base er en femkantet plade lavet af hvidmalet gummi, der ligger på jorden, mens de andre' tre baser er markeret med firkantede hvide, flade lærredssække (bags),
Pitcherens (kasterens) plade er en rektangulær hvidmalet gummiplade, der i almindelighed er anbragt på en forhøjning i "Infield'en" kaldet "the mound",

Spillerernes position i marken.
1 pitcher (kaster)
2 griberen (det samme som keeperen i kricket, kaldet catcher i baseball)
3 første baseman
4 anden baseman
5 tredje baseman
6 shortstop
7 venstre mark
8 midter mark
9 højre mark

Påklædning.
1 Batterens hjelm.
Catcheren bærer:
2 ansigtsmaske
3 brystbeskytter
4 catcher-handske
5 knæ- og skinnebensbeskyttere.
Alle spillerne på et hold skal bære ens holddragt uden mærker, som kan forveksles med en baseball, ligesom der heller ikke må være nogen form for glas eller poleret metal på dragten;
6 de skal bære en tydelig nummerering;
7 hver spiller i marken har rov til at have en lædergribehandske ;
8 sko, der må være forsynet med reglementerede knopper.

Battet er rundt og af træ med en glat overflade. Det må ikke være mere end 2 3/4 tomme (ca. 7 cm) i diameter noget sted. Det må gerne være særligt behandlet i den ende, hvor man skal holde, for at forbedre grebet.

Bolden vejer mellem 5 og 5 1/2 ounze. Den har en kerne af kork uden om hvilken der er spundet garn og alleryderst to lag af håndsyet hvidt skind med tydelige sy-sømme.

Officials. Når det er muligt er der fire dommere. Overdommeren, der bærer et særligt beskyttelsesudstyr, står bag ved catcheren for specielt at holde øje med kastene og dømme om de går over home-basepladen (strikes) eller udenom (balls). Men han er samtidig overdommer ved alle tvivlsspørgsmål.
De andre dommere står tæt ved 1, 2. og 3. base for at dømme, om en løber når sikkert ind på basen.
I hver kamp er der en officiel regnskabsfører, som fører en lang række statistikker over spillet.

Spilstarten. Den periode, hvor begge hold har været en gang ved bat og en gang i marken, kaldes en "inning«.
Det gæstende hold går altid til bat først (i »toppen« af den pågældende inning. Den anden halvdel af den pågældende inning kaldes »bunden«).
Hvis der ikke er noget hjemmehold, trækkes der naturligvis lod. Før spillerne går i marken, skal dommerne kontrollere spillepladsen for at se, om den er ordentlig afmærket og om spillernes udstyr er i overensstemmelse med reglerne.
Inden en kamp startes, afgør hjemmeholdets cheftræner om vejrkonditionerne er så tvivlsomme, at kampen ikke skal spilles. Men når først en kamp er i gang, har overdommeren afgørelsen om en kamp skal stoppes helt, eller der bare skal holdes en pause osv. Når dommeren stopper spillet, råber han »time«. Når man skal i gang igen råber han »play« (spil).
Fem minutter før spillet skal starte, skal dommeren fra hvert hold have overrakt den orden spillerne går til bat i - skriftligt og 10 kopier. Han beholder den ene kopi selv.
Den anden får modstandernes cheftræner.
Spillerne på hjemmeholdet går derefter i marken (i defensiven). Batteren går på plads og på råbet »play«begynder kampen. Holdet ved bat har lov til at have to trænere stående i de dertil lavede markeringer lige uden for infielden ved første og tredje base, så de kan instruere spillerne under kampen.

Batting. Hver spiller går til bat ved »home plate« i det område, der er markeret for batteren, og i den rækkefølge, det inden kampen er opgivet tiloverdommeren. Batteren skal stå oprejst inde i området. Han forsøger at score ved at slå til bolden, der bliver pitehet (kastet) mod ham.
Strike zonen er området over »home platen" mellem batterens armhuler og knæ (når han står normalt).
Et strlke kalder man det,
1) når batteren ikke slår efter et piteh, der passerer ham i strike-zonen;
2) når han slår efter et piteh, lige meget, hvor det kommer, og ikke rammer, eller
3) når han slår bolden uden for banen, hvis der ikke i forvejen er dømt to strikes imod ham.
En ball er et piteh, som går uden for strike-zonen, og som batteren lader gå.
Hvis der kastes fire balls mod batteren før tre strikes (for så er batteren kastet ud) må han lægge battet og spadsere op til første base (en »walk«).
Løb. Batteren bliver automatisk løber, når han
1) har ramt bolden og slået den ud i området inden for sidelinierne;
2) har spadseret op til første base efter fire balls;
3) rammes af et piteh, eller
4) hvis eateheren taber den tredje strike.

Tvunget spil er i virkeligheden et tvunget løb. Det opstår, når en batter løber til første base og derved tvinger en medspiller, der står på denne base, til at løbe til anden. Hvis der desuden er en medspiller påanden base er denne tvunget til at løbe til tredje base, osv. En løber er i sikkerhed (»safe«) på en base, hvis han rører base-sækken, før markspilleren med bolden rører enten ham eller basesækken.
Han kan blive i sikkerhed på basen, indtil han bliver tvunget til at løbe, eller indtil hans hold har fået tre mand dømt ude, så hans holds batting-tid i den pågældende inning er forbi.
Ulovligt spil i marken. Hvis en markspiller stopper et slag ved at kaste sin handske eller hat efter den, og den ellers ville være gået ud over slaggrænsen, tildeles batteren simpelt hen et home run. Batteren får desuden lov til at tage tre baser (dvs. gå til tredje base), hvis nogen markspiller kaster nogen del af sit udstyr eller sin påklædning efter en regulær battet bold i forsøg på at stoppe den. Hvis en markspiller obstruerer en løber på vej til en base får løberen lov til at gå en base ekstra frem.

Stjålen base. Hvis en spiller på en base benytter sig af markspillernes uopmærksomhed (hvis de f.eks. er optaget af forberedelserne til et piteh, eller idet pitchet bliver taget), til at løbe hen til næste base, kalder man det en stjålen base. D.v.s. at løberen faktisk er kommet en base længere frem uden hjælp fra en med spiller eller ved fejl (error) begået af modspillerne. Spilleres forsøg på at stjæle baser er et af højdepunkterne i enhver baseballkamp og skaber gang pågang jubel hos tilskuerne. Manden, der forsøger at stjæle en base, er imidlertid ude, hvis han ikke når op til næste base-sæk, før markspillerne har opdaget det og kastet bolden i tide til markspilleren ved den base, der løbes imod.
En løber må gerne prøve at nå fra sin base til den næste, hvis hans medspiller ved bat har slået en høj bold, der gribes, men han må først forlade sin base i det øjeblik bolden rammer den gribende markspillers handske. Hvis han har forladt basen før, skal han tilbage og røre basesækken, før han løber igen, og hvis bolden bliver returneret til basen, før han når tilbage og rører ved den, er han ude. (Situationen kaldes i baseball-terminologien »tagging up«).

Spilletid. En kamp varer et bestemt antal innings. Amerikanske professionelle spiller ni innings. Hvert hold er ved bat en gang og i marken en gang i hver inning. En halv inning er den tid det tager at få et hold ved bat ud. Det sker, når tre spillere er dømt ude. Hvis det står uafgjort efter det i forvejen aftalte antal innings, spiller man ekstra innings, indtil et af holdene fører ved en komplet innings afslutning.
Scoring. Holdet, der scorer flest løb, vinder. Man scorer et løb, når en spiller har været hele vejen rundt og rørt alle baserne efter tur.
Home run. Det berømte udtryk »home run« betyder, at en mand ved bat har ramt bolden så godt, at den går så langt ud i outfielden, at han kan nå at løbe hele vejen rundt til alle baserne og komme tilbage til home base før markspilleren har returneret bolden. Det er også et home run, hvis han slår bolden direkte ud af banen i en retning, der ikke går ud over sidelinierne. Da banerne er forskellige alle steder, er der sat en grænse på 250 fod (76,25 m) fra home base og ud i baneterrænet.
Et såkaldt »grand slam home run« er et home run, der bliver slået af en spiller ved bat, mens han har medspillere på de tre baser ude i marken. Et sådant home run betyder, at hans hold får de tre mand ude på baserne hjem, samt batteren helt rundt og derved scorer fire løb på en gang. Det er det maksimale, man kan score i en baseball-kamp med et slag).
Hvis et langtflyvende slag inden for baneafgrænsningerne rammer ude i outfielden, men hopper over grænsen for home run, kan batteren løbe til anden base. Oftest tager han dog ikke risikoen, men stopper på første base og fortsætter så rundt, efterhånden som hans kammerater tager tur ved battet.
Så snart en batter slår bolden ud på banen inden for afgrænsningerne, skal han løbe mod første base.

Udskiftning. Det er tilladt at skifte spillere ud til enhver tid, blot bolden er ude af spil. En udskiftningsspiller går ind på den plads i batting-rækkefølgen, som han skal erstatte. Når man først har udskiftet en spiller, kan denne ikke vende tilbage til spillet senere.
En udskiftningsspiller må overtage en hvilken som helst anden spilIers plads i marken, men det betinger, at overdommeren informeres. Ingen spiller, hvis navn står på den batting-rækkefølge, der er opgivet før kampen, har lov at være udskiftningsløber. Afløsningspitchere varmer almindeligvis op i den såkaldte »bull-pen« (et særligt afgrænset område i nærheden af banen), før de træder ind i kampen.
Det er trænerens hemmelighed, hvad han har planlagt af udskiftninger i en kamp, da det i høj grad indgår i spillets taktik. En snu træner kan bringe forvirring hos modstanderne, hvis han midt i kampen pludselig skifter en højrehåndspiteher ud med en venstrehåndspiteher. Til gengæld kan så modstanderne lave modtræk i en fart, også med hensyn til udskiftninger. Disse specielle regler i baseball er også med til at skabe liv og spænding på tilskuerpladserne. Man kan faktisk skabe en hel del spænding i spillet, uden at der overhovedet spilles en bold, idet al udskiftning foregår, når bolden er ude af spil.

Pitching (kastning). Pitcheren har lov til otte øvelseskast, før han starter spillet eller overtager jobbet fra en anden piteher.
Han kan aflevere sit pitch enten fra set-positionen eller fra »tilløbs«- (wind-up) positionen. Inden selve pitehet tages, har han lov til når som helst at kaste bolden til en af sine base mænd på den betingelse, at han tager et skridt i den pågældende retning. En piteher gør det ofte for at forhindre løbere i at stjæle baser. Han må kun gnide bolden mellem sine hænder. Hvert forsøg på at gøre den glat eller varm for at give den en ekstra skruning, ved at gnide den på sit tøj, smøre den i en eller anden substans eller tage jord på den er forbudt. Overtræder han denne regel, bliver han diskvalificeret. På trods af dette, er han alligevel i stand til, når han er i færd med at gøre klar til sit piteh, at lave alle mulige tegn i sin klargøring - signaler til sine markspillere om hvilken slags piteh han kaster, om det er højt eller lavt, om det skruer indad eller udad, om det sendes hårdt eller blødt mod batteren.
Piteheren må ikke kaste bolden mod selve batteren. Han må ikke sinke spillet og skal kaste senest 20 sekunder efter at han har modtaget bolden, så det er i den korte tid, han skal nå at signalere sin plan til markspillerne.
En balk (en snyder). Piteheren skal frivilligt opgive et strike, situationen kaldes en balk, (en snyder), når:
- han pitcher illegalt;
- hans fod ikke rører piteherens plade;
- han lader, som om han vil pitche, og alligevel ikke gør det;
- han ikke tager et skridt imod en base, hvis han kaster imod den;
- han piteher uden at have front mod batteren;
- han forsinker spillet;
- han giver sig til at finte;
- han taber bolden, efter at kastebevægelsen er begyndt;
- han pitcher, nar eatcheren ikke er i position.
En balk tillader alle løbere at spadsere til næste base. En løber må også avancere en base når:
- et vildt pitch eller et kast fra pitcheren til en base går ud blandt tilskuerne;
- et pitch rammer catcheren og derpå sætter sig fast i overdommerens udstyr.

Få en spiller dømt ud. Holdet i marken kan få mere end en spiller ud mellem to kast.
En baller er ude:
1 hvis han rammer bolden og den gribes af en markspiller før den har rørt jorden (grebet ud). Det gælder, selvom den bliver grebet uden for banen.
2 Når han forsøger bare lige at røre pitehet, der vil være strike nr. 3, så bolden falder ned foran ham (a tap) og derpå løber uden for banen, ... hvis han tre gange forsøger at slå efter bolden uden at ramme (dermed er der kastet tre strikes imod ham). Her er det dog en betingelse, at eateheren griber det tredje strike eller at første base er besat med en spiller, og at der i forvejen er færre end to mænd dømt ude;
- hvis han rammer bolden, så den ryger op i luften og kan gribes i infielden, mens der er mindre end to mand dømt ude og løbere på første og anden base eller på alle tre baser;
- når han bliver ramt af bolden, idet han prøver at slå til den tredje strike;
- når en løber bliver ramt af bolden direkte fra et slag;
- når dommeren mener, at en tilskuer har forhindret en markspiller i at gribe en bold;
- hvis han bevidst slår bolden to gange (dobbeltslag);

En løber er ude:
3 hvis en markspiller rører ham med bolden, mens han ikke rører ved basen;
- hvis han i sit løb afviger mere end 3 fod (90 cm) fra den rette linie mellem to baser i et forsøg på at undgå at blive ramt af en markspiller med bolden;
4 hvis en markspiller med bolden rører den base, hvortil en løber er på vej, før denne når frem;
Et double play (dobbeltspil) hører til blandt de hurtigste sekvenser i verdens mange boldspil. Det sker, når markspillerne i et enkelt spil kaster to løbere ud. F.eks. ved, at der løber en mand mod første base samtidig reed, at manden fra første base løber mod
anden. Bolden kastes til første basemand, der griber den, rører sækken før løberen er fremme, og derpå straks sender bolden videre til anden basemand, der også griber den med foden på sækken, før løberen på vej når frem.
Endnu hurtigere og endnu sjældnere er et såkaldt triple-play (tre mand ud i en sekvens). Det sker, når batteren bliver grebet ud, og marken derefter yderligere får to mand ud på et double play.
Facebook
Print denne opskrift (Ctrl + P)
Kamera Print med billeder
Print uden billeder
Opret din egen Festbog
Klik på den smiley du vil give denne side 
Brugernes vurdering 4,5 (15 stemmer)
Siden er blevet set 9.560 gange - Se og skriv kommentarer herunder.

Kommentarer og debat mellem læsere

Din e-mail bliver ikke vist på sitet.
1244106-10-2018 03:55:46 Aage Horn
Hvem og hvornår blev syet en bold ved uheld der var skævt syet så den gav det unontroleret svæv der gjorde til, på det tispunkt til en vi nder bold/kast. Jeg ved den blev syet ved sn fejl...
1024011-07-2014 16:54:13 Lukwata
vi har faktiske et baseball hold og det gør ondt at læse baseball spilles ikke i Danmark. Sandheden er at vi er blevet smidt ud af enhver bane vi spiller på. Jeg synes Danmark er et trist land uden udsigt til andre sportsgrene end fodbold.

Vi benytter cookies til at gøre din oplevelse af sitet så god som mulig. Ved at fortsætte med at bruge sitet accepterer du cookies.
Afstemning
Har du prøvet Kviz.dk?Effektiv reklame - klik her