Logo

Volleyball

Print denne opskrift (Ctrl + P)
Kamera Print med billeder
Print uden billeder
Volleyball er et holdspil med op til 12 spillere, hvoraf 6 fra hvert hold er på banen samtidig. Spillets ide er at slå en bold over et net, der deler banen i to halvdele, således at den falder ned på modstandernes banehalvdel, uden at modstanderne returnerer den.
Bolden må spilles med en hvilken som helstdel af kroppen over bæltestedet. Volleyball-sporten er officielt organiseret af Dansk Volleyball Forbund (DVBF).

Banen. Grænselinierne er 5 cm brede ensfarvede linier. Angrebsfeltet begrænses af midterlinien og angrebslinien; det har ingen sidebegrænsninger. Bolden er ude, hvis den
berører en genstand eller gulvet (jorden) uden for banens grænselinier. En bold, der rammer grænselinierne, er inde.

Nettet er 1 m bredt og 9,5 m langt. Maskevidden er 10 cm. Nethøjden er for herrer 2,43 m og for damer 2,24 m. Et 5 cm bredt dobbelt bændel af hvidt lærred er syet langs dets overkant. En bøjelig stålwire gennem bændlet tjener til at stramme nettets
overkant. Et 5 cm bredt flytbart sidebånd af hvidt stof er påsat nettet i hver ende lodret over sidelinierne.
Parallelt med sidebåndene er 2 fleksible antenner fastgjort i en afstand af 9,40 m fra hinanden.

Bolden er fremstillet af blødt læder med en blære af gummi eller lignende kunststof. Den skal være ensfarvet. Omkreds: 66 cm (+/- 1 cm) Vægt: 270 g (+/- 10 g)

Påklædning. Spillernes påklædning består af trøje og bukser i klubfarver samt lette, bløde sko uden hæle. Det er forbudt at bære genstande, som kan forårsage skader. Spillerne skal bære både ryg- og brystnumre.

Officials. Spillet ledes af førstedommeren, assisteret af andendommeren, sekretæren og mindst to liniedommere. Træner og anfører er ansvarlige for spillernes optræden. De har begge ret til at anmode om time-out (hvile- eller taktikpause) og udskiftning. Under en time-out er det tilladt træneren at tale med spillerne. Han må dog ikke betræde banen. Anførerne er de eneste spillere på banen, som må henvende sig til dommerne. Førstedommerens kendelser er endelige. Han har ret til at afgøre alle spørgsmål, selvom reglerne ikke giver nogen nærmere beskrivelse heraf.

Placeringer. I det øjeblik der serves, skal spillerne stå som vist på diagrammet. Men så snart bolden er servet må de bevæge sig hvor som helst på deres side af nettet. Hvis man står ureglementeret opstillet, er det en fejl, og lovovertræderne mister alle de points, de har scoret efter fejlens opståen; modstanderne beholder deres. De korrekte placeringer skal derefter genoptages. På det hold der server, skal de seks mand på banen rykke med uret (højre om) med en spiller ad gangen for hver serve. Denne rotationsorden skal holdes uændret gennem hele sættet. Man kan dog skifte til en ny rotationsorden ved begyndelsen til hvert nyt sæt.

Spillets varighed. Alle kampe spilles om 2 eller 3 vundne sæt, fastsat af arrangørerne (dvs., at det hoid, der først vinder 2, henholdsvis 3 sæt, har vundet kampen).

Pauser er tilladt mellem sættene således: 2 minutter mellem de første sæt og 5 minutter inden et afgørende sæt.
Der tillades 3 minutters pause i tilfælde af skade, hvor den tilskadekomne spiller ikke kan skiftes ud. Hvis dårligt vejr eller lignende afbryder en kamp kan den genoptages på samme bane med den score, der var da den stoppede, inden for 4 timer. Ellers skal kampen spilles om.

Sidebytninger. Før kampen trækker anførerne lod og vinderen bestemmer enten, hvilken banehalvdel de vil starte på, eller om de vil serve først.
Holdene bytter banehalvdel efter hvert sæt, medmindre det næste sæt er afgørende.
I så fald afgør en ny lodtrækning, hvem der skal have hvilken side, og hvem der skal serve. I afgørende sæt bytter holdene side, når et hold når 8 points.

Scoring. Hvis et hold kikser et forsøg på at returnere bolden korrekt over nettet er det en fejl. Hvis den begås af modtagerholdet giver det et point til serveholdet. Det er således kun det servende hold, der kan score points. Et sæt er vundet, når et hold når 15 points, men man kan kun vinde et sæt, hvis man har to points mere end modstanderne. Står det således 14-14, må man fortsætte til 16-14 osv.

Serven. Der serves på fløjtesignal fra dommeren og altid fra servefeltet uden for banens bageste højre hjørne. Serveren slår bolden med hånden (åben eller knyttet hånd) eller hvilken del af armen, han ønsker for at sende den over nettet. Han skal kaste bolden i vejret før han slår til den. Efter serven må spilleren gerne røre eller træde over baglinien. Det servende hold må ikke distrahere modstanderne i serveøjeblikket. Det regnes for servefejl, hvis bolden går under eller rører nettet, net-»antennerne« eller deres tænkte forlængelse, en af spillerne på egen banehalvdel eller sideeller baglinier.
En spiller fortsætter med at serve, indtil hans hold begår en fejl, hvorefter serven skifter. Hvert nyt sæt startes af det hold, som ikke startede i det foregående sæt.

Spillet. Et hold har ret til at spille bolden tre på hinanden følgende gange, før den skal returneres over nettet (1,2,3). Bolden må spilles med en hvilken som helst del af kroppen over bæltestedet, forudsat at slagene er rene, og bolden ikke fastholdes, føres eller bæres.
Hvis flere spillere på samme hold berører bolden samtidig, anses den for at være spillet flere gange (undtagen ved blokering). Når bolden spilles, er det tilladt at berøre en medspiller. Når en høj bold spilles, er det dog forbudt på nogen måde at modtage hjælp af en medspiller.
Hvis to spillere på samme hold forsøger at spille bolden samtidig, men kun en af dem berører den, anses den kun for at være spillet en gang,
Hvis to modspillere begår en fejl samtidig (dobbeltfejl), dømmes omserve. En bold, som under spillet berører nettet mellem antennerne, er god, undtagen ved servning. Bolden er ude, hvis den berører en genstand eller jorden! gulvet uden for banen grænselinier.

Blokering. Blokering er et forsøg på over nettets overkant at afværge modstanderens angreb ved hjælp af en hvilken som helst del af kroppen over bæltestedet.
Blokering kan udføres af alle angrebsspillere. Enhver spiller betragtes som deltagende i et blokeringsforsøg, hvis han placerer en eller flere hænder over nettets overkant i dettes umiddelbare nærhed.
Enhver spiller, der deltager i en blokering, har ret til at foretage den anden berøring af bolden (denne regnes da som den anden af de tre berøringer, holdet har ret til).
Hvis bolden berører en eller flere af de blokerende spillere, skal dette kun tælles som en berøring, selvom bolden ikke berører de blokerende spillere samtidig.
Overrækning af nettet af en eller flere blokerende spillere er tilladt, men ingen af disse spillere må berøre bolden inde på modstanderens banehalvdel, før dennes angreb er blevet foretaget.

Hvis to modspillere samtidig berører bolden over nettet, anses spilleren på det hold, der ikke modtager bolden, for at være den, der sidst har berørt den; i så tilfælde har det hold, på hvis banehalvdel bolden havner, ret til på ny at spille den tre gange.
Hvis bolden holdes helt stille mellem hænderne på to modspillere (dobbeltfejl). dømmes omserve, ForsvarsspIllere må ikke returnere bolden fra angrebsfeltet (eller dets tænkte forlængelse) til modstanderens banehalvdel, medmindre bolden befinder sig helt eller delvis under nettets overkant.
Derimod må de returnere bolden på en hvilken som helst reglementeret måde fra deres eget felt.

Udskiftning. Et hold har ret til højst 6 udskiftninger i hvert sæt. Udskiftning finder sted på anmodning af holdets anfører eller træner, men kun når bolden er »død«
Før en udskiftningsspiller kan indtræde i spillet, skal han melde sig til sekretæren. Udskiftningsspillere og trænere skal befinde sig ved siden af banen modsat førstedommeren. Udskiftningsspillere kan varme op uden for spillepladsen på betingelse af, at de umiddelbert herefter vender tilbage til den oven for nævnte plads.
Hvis en udskiftning ikke finder sted umiddelbart efter den fremsatte anmodning, noteres holdet for en timeout. Har holdet ikke ret til flere time-outs, straffes det med tab af serve retten eller ved, at modstanderen får tildelt et point.
En udskiftningsspiller må kun vende tilbage i spillet en gang pr. sæt og kun på den spillers plads, med hvem han tidligere er udskiftet. Udskiftningsspilleren, som forlader banen, må ikke atter deltage i samme sæt. Hvis et hold bliver ufuldtalligt p.g.a., at en spiller skades, og holdet har anvendt sine 6 normale udskiftninger, kan en udskiftningsspiller eller en ud. skiftet spiller dog indtage den skadede spillers plads, uanset hvilken plads, han tidligere har haft.
Hvis et hold bliver ufuldtalligt p.g.a., at en spiller udvises, og normale udskiftninger ikke mere er mulige, taber holdet det igangværende sæt, men bibeholder de opnåede points.
Spillet skal genoptages straks efter en udskiftning. Det er forbudt alle, også træneren, at give spillerne på banen råd under en udskiftning.

Point eller serveskifte. Et hold fratages serveretten, eller modstanderen tilkendes et point, hvis:
- en spiller berører en bold, der befinder sig inde på modstanderens banehalvdel;
- en spiller gennembryder det tænkte lodrette plan under nettet, og berører en modspiller eller overtræder midterlinien med hele foden;
- en spiller hindrer en modspiller i at spille bolden;
- bolden berører jorden/gulvet;
- et hold spiller bolden mere end tre gange i træk;
- bolden berører en spiller under bæltestedet;
- en spiller berører bolden to gange umiddelbart efter hinanden (undtagen ved blokering);
- et hold begår en opstillingsfejl i serveøjeblikket;
- bolden skubbes, bæres eller løftes;
- en spiller berører nettet eller antennerne (medmindre bolden slåes i nettet med en sådan kraft, at spilleren berøres af dette);
- en forsvarsspiller spiller en bold over nettet fra angrebsfeltet, medmindre blot en del af bolden befinder sig under nettets overkant;
- bolden ikke spilles over nettet mellem antennerne eller disses tænkte forlængeise;
- bolden berører jorden! gulvet uden for banen;
- bolden returneres af en spiller ved hjælp af en medspiller;
- en spiller får eh advarsel;
- et hold modtager råd af træneren eller udskiftningsspillere efter at have fået en irettesættelse fra førstedommeren i samme anledning;
- en spiller rækker ind under nettet og berører bolden eller generer en modspiller, medens bolden er i spil på dennes side;
- spillet forsinkes på en generende måde;
- der foretages udskiftning på uregelmenteret måde;
- der anmodes om en tredje time-out efter irettesættelse i samme anledning i samme sæt;
- varigheden af den anden time-out trækkes ud over de ti lIadte 30 sekunder;
- en udskiftning forsinkes, efter at holdet har haft to time-outs;
- en spiller forlader banen uden førstedommerens tilladelse under en spilafbrydelse;
- en spiller bevidst forskrækker en modspiller;
- der blokeres på ureglementeret måde;
- der serves på ureglementeret vis.

Udvisning. Upassende optræden af spillere, udskiftningsspillere eller trænere medfører udvisning for resten af sættet eller kampen.

Time-outs. Hvert hold kan anmode om to time-outs á 30 sekunder pr. sæt. Anmodningen må kun fremsættes, når bolden er »død«. Begge hold kan anmode om to på hinanden følgende time-outs. En timeout kan umiddelbart efterfølges af en udskiftning eller omvendt. Anføreren eller træneren må klart tilkendegive, om der ønskes en time-out eller en udskiftning. Under en time-out må spillerne ikke forlade banen eller tale med nogen uden for banen udover deres træner. Hvis der anmodes om en time-out for 3. gang i et sæt, skal denne nægtes, og træneren eller anføreren, som har anmodet om den, tildeles en irettesættelse. I gentagelsestilfælde i løbet af sættet, straffes holdet med tab af serve retten, eller ved at modstanderen får tildelt et point.
Facebook
Print denne opskrift (Ctrl + P)
Kamera Print med billeder
Print uden billeder
Opret din egen Festbog
Klik på den smiley du vil give denne side 
Brugernes vurdering 2,0 (3 stemmer)
Siden er blevet set 6.281 gange - Se og skriv kommentarer herunder.

Kommentarer og debat mellem læsere

Din e-mail bliver ikke vist på sitet.

Vi benytter cookies til at gøre din oplevelse af sitet så god som mulig. Ved at fortsætte med at bruge sitet accepterer du cookies.
Afstemning
Vil du boykotte noget fra Rusland?


Effektiv reklame - klik her